Inschrijvingskosten: €80

Spreker(s): Sven Mosselmans - Raadsheer in het Hof van Beroep, praktijklector KU Leuven

Locatie: Zaal Kattebroek

Adres: Elegemstraat 160, 1700 Dilbeek

Ontvangst vanaf: 18:30

Startuur: 19:00

Diner is voorzien.
Vul je dieetwensen in het inschrijvingsformulier.


… ligt mogelijk een hindernissenparcours. Er zijn verschillende wegen voor de rechtzoekende die – al dan niet terecht – meent gelijk te hebben en ernaar streeft zijn gelijk te halen. Verschillende wegen staan daartoe open, de ene al meer evident dan de andere.

In tijden van besparing wordt volop ingezet op (pogingen tot) minnelijke regelingen. De procesgang wordt als een ultimum remedium (laatste redmiddel) aangezien.

Maar wat als het zover komt? Hoe verloopt het beslissingsproces? Hoe verwordt een juridisch dossier tot een rechterlijke beslissing? Welke elementen kunnen cruciaal zijn om een rechter te overtuigen? Hoe ziet zijn professionele leven eruit? Bieden alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals arbitrage, een dienstige oplossing? Aan de hand van een toegankelijk overzicht met een aantal voorbeelden en anekdotes zal een en ander worden toegelicht.

Schrijf je in

Share